Nyheter

>> Visa alla

Kommande kurslitteratur

>> Visa alla

Hyra av bostad och lokal

Erika P Björkdahl

Upplaga 2. Utkommer i februari

Läs mer >>

Övningar i skatterätt

Lena Hiort af Ornäs Leijon & Eleonor Kristoffersson

Upplaga 25. Utkommer i mars

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

>> Visa alla

Aktieägaravtal: ett symposium

Red. Daniel Stattin & Jenny Strandberg

Utkommer i februari

Läs mer >>

Diskrimineringsansvar

Sabina Hellborg

SJFU 136. Utkommer i april

Läs mer >>

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar.

Besök Svensk Juristtidnings hemsida www.svjt.se för mer information.

Kundtjänst och prenumerationsfrågor: svjt@iustus.se eller tel. 018-650330.

http://www.svjt.se svjt@iustus.se