Nyheter

>> Visa alla

Kommande kurslitteratur

>> Visa alla

Civilprocessen

Bengt Lindell

Upplaga 4. Utkommer i september

Läs mer >>

Hyra, arrende, bostadsrätt m.m.

Erika P. Björkdahl

Utkommer i september

Läs mer >>

Juridiken och dess arbetssätt

Stefan Zetterström

Upplaga 3. Utkommer 11 september

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

>> Visa alla

Ersättningsproblem i skadeståndsrätten

Håkan Andersson

Utkommer i augusti

Läs mer >>

Affärsjuridiska uppsatser 2017

Johanna Lundberg, Gabriella Nyström Gustavsson, Rebecka Elming & Johanna Karlsson

Utkommer i september

Läs mer >>

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar.

Besök Svensk Juristtidnings hemsida www.svjt.se för mer information.

Kundtjänst och prenumerationsfrågor: svjt@iustus.se eller tel. 018-650330.

http://www.svjt.se svjt@iustus.se