Nyheter

>> Visa alla

Kommande kurslitteratur

>> Visa alla

Offentligrättsliga principer

Red. Lena Marcusson

Upplaga 3. Utkommer i augusti

Läs mer >>

Allmänt och hemligt

Johan Höök

Utkommer i augusti

Läs mer >>

Lagsamling i associationsrätt och kapitalmarknadsrätt

Red. Daniel Stattin

Upplaga 4. Utkommer i augusti

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

>> Visa alla

Ersättningsproblem i skadeståndsrätten

Håkan Andersson

Utkommer i augusti

Läs mer >>

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar.

Besök Svensk Juristtidnings hemsida www.svjt.se för mer information.

Kundtjänst och prenumerationsfrågor: svjt@iustus.se eller tel. 018-650330.

http://www.svjt.se svjt@iustus.se