Nyheter

>> Visa alla

Kommande kurslitteratur

>> Visa alla

Makt, myndighet, människa: en lärobok i speciell förvaltningsrätt

Red. Lotta Lerwall

Upplaga 3. Utkommer i januari

Läs mer >>

Att skriva juridik: regler och råd

Ulf Jensen, Staffan Rylander & Per Henrik Lindblom

Upplaga 6. Utkommer i januari

Läs mer >>

Kommunen och lagen: en introduktion

Ulla Björkman & Olle Lundin

Upplaga 6. Utkommer i januari

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

>> Visa alla

Tjänstepensionen möter EU-rätten

Caroline Johansson

SJFU nr 135. Utkommer i januari

Läs mer >>

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar.

Besök Svensk Juristtidnings hemsida www.svjt.se för mer information.

Kundtjänst och prenumerationsfrågor: svjt@iustus.se eller tel. 018-650330.

http://www.svjt.se svjt@iustus.se