Nyheter

>> Visa alla

Kommande kurslitteratur

>> Visa alla

Skydd av mänskliga fri- och rättigheter inom OAS

Maja K. Eriksson & Maria Sjöholm

Utkommer i november

Läs mer >>

Textbook on EU VAT

Eleonor Kristoffersson & Pernilla Rendahl

Utkommer i november

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

>> Visa alla

Internprissättning och omkarakterisering

Jari Burmeister

SJFU 132. Utkommer i november

Läs mer >>

Affärsjuridiska uppsatser 2016

Stina Bratt, Johan Corell & Henrik Davidsson

Utkommer i december

Läs mer >>

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar. Tidningen kommer ut med tio häften om året varav ett dubbelhäfte. Tidningen finns även tillgänglig i fulltext på webben genom Karnov Group och Norstedts tjänst Zeteo.

Besök Svensk Juristtidnings hemsida www.svjt.se för mer information.

Kundtjänst och prenumerationsfrågor: svjt@iustus.se eller tel. 018-650330.

http://www.svjt.se svjt@iustus.se