Nyheter

>> Visa alla

Kommande kurslitteratur

>> Visa alla

Svensk Lag 2018

Red. Per Henrik Lindblom & Kenneth Nordback

Utkommer vecka 5

Läs mer >>

Hyra av bostad och lokal

Erika P Björkdahl

Upplaga 2. Utkommer i februari

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

>> Visa alla

Kommunikationssamhället i juridiken

Lena Olsen

Utkommer i februari

Läs mer >>

Aktieägaravtal: ett symposium

Red. Daniel Stattin & Jenny Strandberg

Utkommer i februari

Läs mer >>

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar.

Besök Svensk Juristtidnings hemsida www.svjt.se för mer information.

Kundtjänst och prenumerationsfrågor: svjt@iustus.se eller tel. 018-650330.

http://www.svjt.se svjt@iustus.se