Nyheter

>> Visa alla

Kommande kurslitteratur

>> Visa alla

Svensk Lag 2017

Red. Per Henrik Lindblom & Kenneth Nordback

Upplaga 20. Utkommer i slutet av januari

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

>> Visa alla

Progressive Procedure: Twelve Essays 1985–2015

Per Henrik Lindblom

Utkommer i januari

Läs mer >>

Rättegångskostnader

Henrik Bellander

Utkommer i februari. SJFU nr 133

Läs mer >>

Den skatterättsliga gränsdragningen mellan ränta och utdelning

Anna Lewander

Utkommer i mars. SJFU nr 134

Läs mer >>

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar.

Besök Svensk Juristtidnings hemsida www.svjt.se för mer information.

Kundtjänst och prenumerationsfrågor: svjt@iustus.se eller tel. 018-650330.

http://www.svjt.se svjt@iustus.se