Nyheter

>> Visa alla

Kommande kurslitteratur

>> Visa alla

Civilrättens grunder

T. Håstad, E. P Björkdahl, M. Brattström & L. Zackariasson

Utk. i början av juni

Läs mer >>

Den kollektiva arbetsrätten – en lärobok

Kent Källström, Jonas Malmberg & Sören Öman

Utkommer i sommar

Läs mer >>

Datorprogramalster i upphovsrätten

Sanna Wolk

Utkommer i sommar

Läs mer >>

Kommande övrig litteratur

>> Visa alla

Tanke och uppsåt

Nils Jareborg & Magnus Ulväng

Utkommer i juli

Läs mer >>

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning

Svensk Juristtidning (SvJT) grundades 1916 av Tore Almén och Karl Schlyter. Tidningen ges ut av Föreningen för utgivande av Svensk Juristtidning. SvJT är en allmänjuridisk tidskrift med praktiskt verksamma jurister som huvudsaklig målgrupp. Tidningen har särskilt fokus på den juridik som tillämpas i allmän domstol (bl.a. straff- och civilrätt) samt internationell och konstitutionell rätt. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras regelbundet artiklar författade av praktiskt verksamma jurister, studentuppsatser, praxissammanställningar, debattartiklar och bokanmälningar. Tidningen kommer ut med tio häften om året varav ett dubbelhäfte. Tidningen finns även tillgänglig i fulltext på webben genom Karnov Group och Norstedts tjänst Zeteo.

Besök Svensk Juristtidnings hemsida www.svjt.se för mer information.

Kundtjänst och prenumerationsfrågor: svjt@iustus.se eller tel. 018-650330.

http://www.svjt.se svjt@iustus.se