Vinge 2012

Affärsjuridiska uppsatser 2012

E. Hellström, K. Johansson, T. Lindgren & E. Lindwall
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012
  • ISBN: 9789176788318
Antal:
-
1
+
375 :-
(Exkl. moms och porto/frakt)

Advokatfirman Vinge KBs Stipendiefond har till följande tilldelat stipendium för utmärkta examensarbeten inom det affärsjuridiska området år 2012:

  • Borgenärsskyddet vid överlåtelse av lösöre enligt Draft Common Frame of Reference. Slutet för den pragmatiska svenska regleringen?/Erik Hellström
  • Skadeståndslagens forumregel. Om behöriga och obehöriga fora vid skadeståndstalan mot staten med anledning av normgivningsbeslut. En studie av förhållandet mellan forumregeln i 3 kap. 10 § skadeståndslagen, Francovich-kriterierna och principen om res judicata/Kajsa Johansson
  • Ny nationell regel om skadeståndsanspråk grundade på Europakonventionen – särskilt om preskription/Tove Lindgren
  • Sekretessavtals verkningar och effekter i skilje-förfarande/Emma Lindwall

Advokatfirman Vinge

>> Visa alla

De lege

>> Visa alla

IFF - Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

>> Visa alla

IfU – Institutet för utbildningsrätt

>> Visa alla

Juridiska inst. skriftserie Handelshögskolan vid Göteborgs univ.

>> Visa alla

Praktisk process

>> Visa alla

SIFIR - Svenska Institutet för Internationell Rätt

>> Visa alla

SJFU - Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala

>> Visa alla

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet

>> Visa alla

Stiftelsen Rättsfonden

>> Visa alla

Svensk straffrätt

>> Visa alla