Affärsjuridiska uppsatser 2017

Johanna Lundberg, Gabriella Nyström Gustavsson, Rebecka Elming & Johanna Karlsson
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2017
  • ISBN: 9789177370116

Utkommer i september

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2017 har tilldelats:

  • Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation En analys av likvidatorers ansvar enligt 59 kap. 13 § SFL/Johanna Lundberg
  • Domsrätt vid gränsöverskridande upphovsrättsintrång på internet/Gabriella Nyström Gustavsson
  • Efterfinansiering En analys av förvärvslåneförbudets gränser/Rebecka Elming
  • Rättsföljder vid olovliga värdeöverföringar – särskilt om möjligheten till skadestånd/Johanna Karlsson

Advokatfirman Vinge

>> Visa alla

De lege

>> Visa alla

IFF - Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

>> Visa alla

IfU – Institutet för utbildningsrätt

>> Visa alla

Juridiska inst. skriftserie Handelshögskolan vid Göteborgs univ.

>> Visa alla

Praktisk process

>> Visa alla

SIFIR - Svenska Institutet för Internationell Rätt

>> Visa alla

SJFU - Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala

>> Visa alla

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet

>> Visa alla

Stiftelsen Rättsfonden

>> Visa alla

Svensk straffrätt

>> Visa alla