Äganderätten

Äganderätten

Karin Åhman (red.)
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2009
  • ISBN: 9789176787298
Antal:
-
1
+
241 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Antologin består av nio fristående uppsatser med ett gemensamt tema; omfattningen och begränsningen av egendomsskyddet i regeringsformen 2 kap. 18 § och artikel 1 första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Den röda tråden i boken utgörs av de intressemotsättningar som uppstår mellan egendomsskyddet och andra, starka intressen. En väsentlig fråga är hur dessa ska hanteras. Flera rättsområden behandlas förutom den konstitutionella rätten och europarätten: aktiebolagsrätten, skatterätten, fastighetsrätten och miljörätten. Även renodlat historiska perspektiv finns representerade.

Boken är ett resultat av samarbete mellan flera av författarna på fördjupningskursen Principer för egendomsskyddet som pågått vid juridiska institutionen, Uppsala. Den ger en bild av aktuell forskning och rättspolitisk debatt inom ett brett och väsentligt ämne i den konstitutionella rätten.

Medverkande författare: Bertil Bengtsson, Fredrik Bonde, Clarence Crafoord, Måns Karlsson, Joakim Nergelius, Fredrik Sterzel, Gunnar Strömmer, Maria Ågren, Karin Åhman, Åsa Åslund.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker