Allmänt och hemligt

Johan Höök
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2017
  • ISBN: 9789176789506
Antal:
-
1
+
139 :-
(Exkl. moms och porto/frakt)

Allmänt och hemligt: en introduktion till  offentlighets- och sekretesslagstiftningen

Offentlighetsprincipen är en grundsten i den svenska förvaltningen. Genom att få tillgång till allmänna handlingar ska medborgarna och media kunna kontrollera hur myndigheter sköter sina uppgifter. Det grundläggande regelverket som styr när handlingar blir allmänna finns i tryckfrihetsförordningen.

Utvecklingen under de senaste årtiondena har inneburit stora förändringar av den offentliga förvaltningen. Allt mer av handläggningen sker elektroniskt och allt mer av offentliga förvaltningsuppgifter är utlagda på entreprenad till privata utförare. Lagstiftningen har inte alltid hunnit med att hantera denna utveckling. I boken beskrivs vilka konsekvenser exempelvis ett överlämnade av förvaltningsuppgifter till privata utförare får ur offentlighetshänseende.

Sekretessregleringen i offentlighets- och sekretesslagen innebär också begränsningar av tillgången till uppgifter. Boken innehåller en grundläggande genomgång av när sekretess gäller för uppgifter i allmänna handlingar.

Recension BTJ

“Allmänt och hemligt är en utmärkt introduktion till offentlighets- och sekretesslagstiftningen. Författaren visar på ett överskådligt sätt vad som gäller för att få ta del av allmänna handlingar. Den största delen av boken behandlar sekretesslagstiftningens olika delar utifrån regelverket med de undantag som finns. Det är utomordentligt bra att författaren behandlar de förändringar som t.ex. den elektroniska handläggningen medför och svårigheterna med att offentlig sektor lägger ut förvaltningsuppgifter på privata utförare.” Christer Olsson, BTJ-häftet nr 20, 2017

Smakprov >>

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla