Allmänt och hemligt

Johan Höök
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2017
  • ISBN: 9789176789506

Utkommer i augusti

Offentlighetsprincipen är en grundsten i den svenska förvaltningen. Genom att få tillgång till allmänna handlingar ska medborgarna och media kunna kontrollera hur myndigheter sköter sina uppgifter. I denna bok beskrivs det grundläggande regelverket i tryckfrihetsförordningen för hur handlingar blir allmänna.

Utvecklingen under de senaste årtiondena har inneburit stora förändringar av den offentliga förvaltningen. Allt mer av handläggningen sker elektroniskt. Allt mer av offentliga förvaltningsuppgifter är utlagda på entreprenad till privata utförare. Lagstiftningen har inte alltid hunnit med att hantera denna utveckling. I boken beskrivs vilka konsekvenser exempelvis ett överlämnade av förvaltningsuppgifter till privata utförare får ur offentlighetshänseende.

Sekretessregleringen i offentlighets- och sekretesslagen innebär också begränsningar av tillgången till uppgifter. Boken innehåller en grundläggande genomgång av när sekretess gäller för uppgifter i allmänna handlingar.

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla