Barn- och föräldrarätt

Barn- och föräldrarätt

Åke Saldeen
  • Upplaga: 7
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 9789176788479
Antal:
-
1
+
459 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Denna bok utkom t.o.m. 4:e upplagan under titeln Barn och föräldrar, men har sedan 5:e upplagan titeln Barn- och föräldrarätt. I föreliggande upplaga har framställningen framför allt förts ajour.

I boken behandlas frågor om fastställande och hävande av föräldraskap,  barn genom assisterad befruktning, adoption, vårdnad, underhåll och förmynderskap. I det avslutande kapitlet tas olika frågor om ofödda barns rätt upp, t.ex. sådana som rör  moderns arbetsmiljö under graviditeten, fosterdiagnostik, användandet av ägg från  människa i forsknings- och behandlingssyfte samt av aborterade foster för medicinska  ändamål.

Boken är avsedd för den grundläggande juristutbildningen i familjerätt men är  även till nytta för praktiskt juridiskt verksamma och för andra som önskar kunskaper på  barn- och föräldrarättens område.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker