Författning i utveckling

Författning i utveckling

Fredrik Sterzel
 • Upplaga: 2
 • Utgivningsår: 2009
 • ISBN: 9789176787366
Antal:
-
1
+
347 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Författaren har här samlat tjugo uppsatser i konstitutionell rätt, alla tidigare publicerade men nu kompletterade och/eller omarbetade:

 • Författning i utveckling
 • Regeringsformen och rättsstaten
 • Författningens föränderlighet – från 1809 till 1974
 • Grundlagsändring och grundlagstolkning
 • Legalitetsprincipen
 • Proportionalitetsprincipen
 • Statschefens ställning
 • Statsrådens ansvar och kontrollen av regeringen
 • Parlamentarismen
 • Lagstiftningsmakten och förordningsmakten
 • Ramlagar – nytt och gammalt
 • Rättighetslagar och skyldighetslagar
 • Myndighetsregler
 • Finansmakten – centrum och periferi
 • Skatt och egendomsskydd
 • Rikets styrelse och förvaltning
 • Perspektiv på kontrollmakten
 • Konstitutionsutskottets granskning – juridik och politik
 • Från statsrevision till riksrevision
 • Kontinuitet och förnyelse – JO

 

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker