Försäkring och ansvarsfördelning

Försäkring och ansvarsfördelning II

Harald Ullman
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2006
  • ISBN: 9176786390
Antal:
-
1
+
459 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Kan kommersiella risker försäkras? Har avtalsparterna i ett kommersiellt köpavtal eller entreprenadavtal var för sig eller gemensamt möjligheten att skydda sig mot de skaderisker som hör ihop med avtalet? Hur ser samspelet mellan kommersiella avtal och försäkringsskyddet i företagsförsäkringen ut? Hur förhåller sig olika metoder för ansvarsfördelning till parternas försäkringsskydd? Och på vad sätt kan ett regresskrav från ett försäkringsbolag medföra en indirekt ansvarsfördelning mellan parterna? Dessa frågor är några av de grundläggande spörsmålen i boken. Denna bok är en ny, komprimerad och uppdaterad version av en akademisk avhandling med samma namn.

Efter dessa ändringar är boken lämpad att användas som lärobok eller handbok.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker