Från tanke till gärning II

Från tanke till gärning. Del II

Petter Asp
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2007
  • ISBN: 9789176786598
Antal:
-
1
+
327 :-
(Exkl. moms och porto/frakt)

Denna bok utgör den andra delrapporten från det projekt som går under namnet Från tanke till gärning. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och inriktat på en analys av möjligheterna att ingripa mot brottslighet på ett tidigt stadium. Projektet avses innefatta analyser av området i bl.a. rättsdogmatiskt, straffrättsfilosofiskt och rättspolitiskt perspektiv. Det föreliggande arbetet behandlar den svenska bestämmelsen om förberedelse och stämpling till brott i ett rättsdogmatiskt perspektiv. Syftet är i första hand att konstruera gällande rätt på området, men detta hindrar naturligtvis inte att också frågor av mer generell natur diskuteras.

Boken innehåller följande kapitel:
(1) Inledning,
(2) Grund och kontext,
(3) Brott, ett brott, brottet,
(4) Uppsåtskravet,
(5) Gärningsrekvisitet
(6) Farerekvisitet,
(7) Rättfärdigande omständigheter,
(8) Frivilligt tillbakaträdande,
(9) Exkurser samt
(10) Sammanfattning.

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla