Gastronomiska undersökningar

Gastronomiska undersökningar

Nils Jareborg (red.)
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2002
  • ISBN: 9176784932
Antal:
-
1
+
255 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Med denna bok har Juridiska fakultetens i Uppsala skriftserie De lege fått sin tionde volym. Vad är då naturligare än att det sker i form av en festskrift? Festskrifter kan emellertid se olika ut. I rättsvetenskapliga sammanhang utges festskrifter vanligtvis när en professor pensioneras. Det är inte givet att alla – och i synnerhet inte det s.k. festföremålet – ser detta som en god anledning för festligheter (då bortses naturligtvis från dem för vilka en karriärmöjlighet öppnas). Den här festskriften är dock tänkt att i alla avseenden vara värd sin beteckning.

Festskriftens innehåll är fördelat på två avdelningar. I den första – större – avdelningen redovisas främst cirka tusen recept fördelade på sexhundranittiotre paragrafer, varav en del anger ett flertal varianter eller mutationer. Förutom dessa recept förekommer vissa hänvisningar till förarbeten.

Bokens andra avdelning innehåller fjorton oumbärliga texter med anknytning till mat och dryck. Festskriftens uppläggning har i formellt hänseende inspirerats av Philosophische Untersuchungen: Philosophical Investigations (1953) av Ludwig Wittgenstein (1889-1951).

Advokatfirman Vinge

De lege

IFF - Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

IfU – Institutet för utbildningsrätt

Juridiska inst. skriftserie Handelshögskolan vid Göteborgs univ.

Praktisk process

SIFIR - Svenska Institutet för Internationell Rätt

SJFU - Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet

Stiftelsen Rättsfonden

Svensk straffrätt