Gastronomiska undersökningar

Gastronomiska undersökningar

Nils Jareborg (red.)
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2002
  • ISBN: 9176784932
Antal:
-
1
+
241 :-
(Exkl. moms och porto/frakt)

Med denna bok har Juridiska fakultetens i Uppsala skriftserie De lege fått sin tionde volym. Vad är då naturligare än att det sker i form av en festskrift? Festskrifter kan emellertid se olika ut. I rättsvetenskapliga sammanhang utges festskrifter vanligtvis när en professor pensioneras. Det är inte givet att alla – och i synnerhet inte det s.k. festföremålet – ser detta som en god anledning för festligheter (då bortses naturligtvis från dem för vilka en karriärmöjlighet öppnas). Den här festskriften är dock tänkt att i alla avseenden vara värd sin beteckning.

Festskriftens innehåll är fördelat på två avdelningar. I den första – större – avdelningen redovisas främst cirka tusen recept fördelade på sexhundranittiotre paragrafer, varav en del anger ett flertal varianter eller mutationer. Förutom dessa recept förekommer vissa hänvisningar till förarbeten.

Bokens andra avdelning innehåller fjorton oumbärliga texter med anknytning till mat och dryck. Festskriftens uppläggning har i formellt hänseende inspirerats av Philosophische Untersuchungen: Philosophical Investigations (1953) av Ludwig Wittgenstein (1889-1951).

Advokatfirman Vinge

>> Visa alla

De lege

>> Visa alla

IFF - Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

>> Visa alla

IfU – Institutet för utbildningsrätt

>> Visa alla

Juridiska inst. skriftserie Handelshögskolan vid Göteborgs univ.

>> Visa alla

Praktisk process

>> Visa alla

SIFIR - Svenska Institutet för Internationell Rätt

>> Visa alla

SJFU - Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala

>> Visa alla

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet

>> Visa alla

Stiftelsen Rättsfonden

>> Visa alla

Svensk straffrätt

>> Visa alla