Hyra av bostad och lokal

Erika P Björkdahl
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 9789176789766

Upplaga 2. Utkommer i februari

I boken Hyra av bostad och lokal behandlas avtalstyperna hyra av bostad respektive lokal. Redogörelsen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i jordabalkens tolfte kapitel, men löpande görs även återkopplingar till hur de hyresrättsliga lösningarna förhåller sig till mer allmänna avtals- och kontraktsrättsliga regler.

Boken är avsedd att vara kursbok men är även värdefull för praktiker.

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla