Internationella affärstvister

Internationella affärstvister

Torsten Seth
  • Upplaga: 5
  • Utgivningsår: 2011
  • ISBN: 9789176788059
Antal:
-
1
+
185 :-
(Exkl. moms och porto/frakt)

Vilka regler gäller då ett svenskt företag är part i en juridisk tvist med en utländsk motpart? Är t.ex. svenska domstolar behöriga att avgöra en sådan tvist? Vilken lag – svensk eller utländsk – ska man tillämpa? Vilka typer av skiljeförfaranden kan användas? I vilken utsträckning kan en dom från ett land verkställas i ett annat land?

Frågor som dessa behandlas i denna bok,  som ger en kortfattad och överskådlig framställning av det regelsystem som gäller när en svensk affärspart tvingas agera i en rättslig tvist med en utländsk motpart.

Boken är främst tänkt att användas som kurslitteratur vid universitet och högskolor men kan också vara till nytta för andra som kommer i kontakt med rättsliga frågeställningar vid utlandsaffärer.

Smakprov >>

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla