Kriminalrättens grunder

Kriminalrättens grunder

P. Asp, M. Ulväng & N. Jareborg
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 9789176788585
Antal:
-
1
+
618 :-
(Exkl. moms och porto/frakt)

Kriminalrättens grunder är en lärobok rörande straffrättens allmänna del. Boken fokuserar på de allmänna frågor som måste besvaras vid bedömande av huruvida brott förövats, dvs. på de ansvarsförutsättningar som ligger inom ramen för det så kallade brottsbegreppet.

I boken behandlas sålunda frågor om

• orsakande
• straffbar underlåtenhet
• det allmänna kravet på gärningsculpa
• nationella begränsningar
• rättfärdigande och ursäktande omständigheter
• det allmänna kravet på uppsåt eller oaktsamhet
• de osjälvständiga brottsformerna (bl.a. försök, förberedelse och medverkan till brott).

Dessutom finns ett kapitel som behandlar regler och principer för s.k. brottslighetskonkurrens. Boken, som utgör en omarbetning av Allmän kriminalrätt, är den mest heltäckande framställningen över de allmänna lärorna om brott. Boken utgör också den första delen i den bokserie som givits namnet Svensk straffrätt.

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla