Miljörättsliga grundfrågor

Miljörättsliga grundfrågor 2.0

Staffan Westerlund
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2004
  • ISBN: 9197125652
Antal:
-
1
+
452 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Miljörätt är ett förhållandevis nytt rättsvetenskapligt område. Dels har lagstiftningen både internationellt och i alla olika länder på miljöområdet mångdubblats på några årtionden, dels har miljörätt blivit ett forskningsämne i sig. Många miljöproblem kräver andra lösningar än vad tidigare juridik har varit utformad för.

MILJÖRÄTTSLIGA GRUNDFRÅGOR 2.0, skriven av professorn i miljörätt Staffan Westerlund, är en bok i allmän miljörättslära. Den är en lärobok, en teoribok och en handbok.

Lärobok för utbildningen i miljörättens allmänna läror i såväl miljörättsutbildningen som i allmän rättslära. Den ska även kunna användas i högre studier i bl.a. miljövetenskap och statsvetenskap.

Teoribok som framställer och utvecklar rättsvetenskapliga problemställningar knutna till dagens och morgondagens miljöproblem i allmänhet och inriktning på hållbar utveckling i synnerhet.

Handbok för dels den som har att söka samhällslösningar på miljöproblem, och då särskilt genom att stifta lag och att införa olika slags styrmedel m.m., dels den som är satt att tillämpa miljölagstiftning i planering och i tillstånds- och tillsynsärenden m.m.

MILJÖRÄTTSLIGA GRUNDFRÅGOR 2.0 är skriven för att kunna användas i alla nordiska länder. Den kompletteras med visst material på internet (www.imir.com).

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker