Nordisk/baltisk

Nordisk/baltisk rekonstruktionsrätt

Erik Hellström
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2013
  • ISBN: 9789176788530
Antal:
-
1
+
567 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Denna rapport är framställd på uppdrag av det Nordisk/baltiska insolvensnätverket. Den behandlar översiktligt och jämförande de  rättsliga reglerna om företagsrekonstruktion i tur och ordning  Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.  Projektet omfattade ursprungligen endast de nordiska länderna men  kom sedermera att inkludera även de tre baltstaterna.

—-

This report has been produced on behalf of the Nordic/Baltic  Insolvency Network. It addresses in general terms, and from a   comparative perspective, the legal rules regarding company  reorganisations in, respectively, Sweden, Norway, Denmark, Finland,  Estonia, Latvia, and Lithuania. The project originally covered only the Nordic countries, but subsequently came to include also the three Baltic States.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker