Övningar i skatterätt

Lena Hiort af Ornäs Leijon & Eleonor Kristoffersson
  • Upplaga: 25
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 9789177370222
Antal:
-
1
+
376 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Övningar i skatterätt innehåller ett hundratal blandade övningar och ger en inblick i hur det svenska skattesystemet tillämpas i praktiken. Övningarna är utförligt kommenterade. Ett fåtal övningar lämnas dock utan lösningsförslag i syfte att utgöra underlag för seminarie- eller gruppövningsuppgifter. Tyngdpunkten ligger på inkomstskatt, men även mervärdesskatt och sociala avgifter behandlas.

Den tjugofemte upplagan behandlar skattereglerna som de tillämpas vid 2019 års beslut om slutlig skatt.

Övningar i skatterätt är ett uppskattat och effektivt läromedel vid kurser i finansrätt och beskattningsrätt. Boken kan med fördel även användas av alla som önskar bilda sig en uppfattning eller uppdatera sina kunskaper om hur hela eller delar av skattesystemet tillämpas i praktiken. Detta gör att boken är lämplig som kurslitteratur men också för självstudier.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker