Produktansvaret

Produktansvaret

Bertil Bengtsson & Harald Ullman
  • Upplaga: 4
  • Utgivningsår: 2008
  • ISBN: 9789176786871
Antal:
-
1
+
178 :-
(Exkl. moms och porto/frakt)

I Sverige fick vi den 1 januari 1993 den s.k. produkt-ansvarslagen (PAL). Denna lag föreskriver ett strängare skadeståndsansvar än vad som följer av de allmänna reglerna i skadeståndslagen – ansvaret är på många punkter strikt. Denna bok ger en översikt av reglerna om produktansvar, dvs. ansvar för sådan skada som levererad vara orsakar på en person eller annan egendom än den levererade. En översikt görs även av ansvarsregler i kommersiella standardavtal, av försäkringslösningar av olika slag samt av lagstiftningen rörande produktsäkerhet.

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla