Rättegångshinder

Rättegångshinder

Roberth Nordh
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2008
  • ISBN: 9789176786949
Antal:
-
1
+
249 :-
(Exkl. moms och porto/frakt)

Del V av bokserien Praktisk Process behandlar olika former av rättegångshinder i såväl tvistemål som brottmål. Det är fråga om formen för talans väckande, forumregler, parts- och processbehörighet, talerätt och åtalsrätt. Även domens rättskraft och andra rättegångshinder som hör samman med själva processföremålet förklaras och analyseras. Förutom hänvisning till praxis, förarbeten och litteratur förmedlar författaren egna tankar och synpunkter i rättstillämpningsfrågor.

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla