Svensk Lag 2018

Red. Per Henrik Lindblom & Kenneth Nordback
  • Upplaga: 21
  • Utgivningsår: 2018
  • ISBN: 9789177370123

Utkommer i slutet av januari

Svensk Lag, den gröna lagboken, är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk. Systematiken är enkel. Kapitlen inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin huvudlag. Innehållsförteckning, register och layout underlättar sökning och läsning. Det finns inga bihang eller tillägg; all lagtext är införd på sin ”rätta” plats. Uppdatering sker varje år. Stoppdatum är – för oss – den sista december.

Bland årets nyheter kan nämnas lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, den nya kommunallagen, förvaltningslagen och lagen om internationellt polisiärt samarbete.

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla