Testamentsrätt

Testamentsrätt

Anders Agell
  • Upplaga: 3
  • Utgivningsår: 2003
  • ISBN: 9176785408
Antal:
-
1
+
226 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Denna lärobok behandlar rättshandlingar för dödsfalls skull, dvs. främst testamenten men även arvsavtal och förmånstagarförordnanden vid livförsäkring. I fråga om testamenten behandlas:

• testamentsrättens historia
• rätten att göra eller taga testamente
• upprättande och återkallelse
• ogiltighet och klander
• förverkande och preskription
• tolkning
• testamente av make och inbördes testamenten

I boken ges en översikt av regelsystemet, av sammanhanget mellan olika bestämmelser och av skälen för olika lösningar. Referat av rättsfall används som illustration. I denna tredje upplaga har nya rättsfall kommenterats och vissa textpartier omarbetats, särskilt angående testamente av make och inbördes testamenten.

Boken är skriven för studerande i juristutbildningen men den bör kunna användas även av andra kategorier av läsare.

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker