Tvångsmedel

Tvångsmedel

Roberth Nordh
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2007
  • ISBN: 9789176786611
Antal:
-
1
+
204 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Den fjärde delen av bokserien Praktisk Process ägnas processuella tvångsmedel. För civilprocessens del handlar det om kvarstad och andra säkerhetsåtgärder enligt 15 kap. RB. Brottmålsdelen tar upp häktning, husrannsakan, hemlig telefonavlyssning samt andra reella och personella tvångsmedel som kan aktualiseras i samband med en brottsutredning.

Bokserien Praktisk Process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, bevisfrågor, domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad, redogörelse för rättsläget på ett visst område.

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker