Ultima Ratio

Ultima Ratio: Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv

Henrik Malm Lindberg, Nils Karlson & Johanna Grönbäck
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2015
  • ISBN: 9789176789575
Antal:
-
1
+
331 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Konfliktreglerna hör till arbetsmarknadens viktigaste spelregler. Samtidigt som dessa regler formar partsrelationer och kollektivavtalssystem är de inbäddade i ländernas politiska och historiska sammanhang. Hur skiljer sig då de svenska konfliktreglerna från dem i våra viktigaste konkurrentländer? Finns lärdomar för Sverige?

I boken jämförs konfliktreglernas utformning, tillämpning och förändring i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. Titeln, ultima ratio, syftar på en princip som innebär att alla andra rimliga åtgärder ska prövas innan man tillgriper stridsmedel. Ultima ratio, proportionalitet och fair play är exempel på rättsprinciper som innebär ett slags
överdriftsförbud. De finns i olika former i de undersökta länderna, men har ännu begränsat genomslag i svensk rätt.

Ett viktigt drag är Europarättens växande betydelse. I vissa fall har den, som i Lavalmålet, begränsat konflikträtten, i andra fall vidgat den. Här redovisas också den spänning som finns mellan internationella och nationella rättsordningar, vilket i sin tur accentueras av globaliseringen.

Boken riktar sig såväl till studerande på universitet och högskolor som till praktiker och parter som vill få kunskap om konfliktreglernas utformning.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker