Arbete och fest

Skrifter från amanuenskollegiet vid juridiska fakulteten i Uppsala

Red. Karolina Stenlund

8837
Upplaga : 1
År : 2014
ISBN : 9789176788837
Sidor : 190
Ämnesområde :

244 kr Porto/frakt tillkommer

Arbete och fest är en antologi med artiklar skrivna av personer som är eller har varit amanuenser vid juridiska institutionen i Uppsala. Texterna i antologin spänner över en mängd olika rättsområden såsom straffrätt, civilrätt och internationell processrätt. Exempel på ämnen som behandlas är uppsåtstäckning, forumreglerna i civilprocessen, beskattning av allmännyttiga stiftelser, subsidiaritetsprövningen i riksdagen och värderingen av ideella värden i skadeståndsrätten.

Boken är avsedd att vara en variant av den traditionella festskriften och föddes ur idén att uppmärksamma
amanuenskollegiets betydelse för verksamheten vid juridiska fakulteten i Uppsala. Att både praktiskt verksamma jurister och nuvarande studenter deltagit gör boken unik i sitt slag. Antologin rymmer alltifrån artiklar med praktisk relevans och vetenskaplig användbarhet, till alternativa angreppssätt på juridikens retorik och en professors minnesanteckningar från sin tid som amanuens.

Medverkande författare: Gustaf Almkvist, Håkan Andersson, Johanna Chamberlain, Joakim Edvinsson, Sara Hag, Ida Larsson, Jon Lindgren, Anton Lundmark, Linn Lööw, Oscar Nyrén och Karolina Stenlund.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk