Den nordiska välfärden och marknaden

7823

Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext

Red. Tom Madell, Tarjei Bekkedal & Ulla Neergaard

Upplaga : 1
År : 2011
ISBN : 9789176787823
Sidor : 400
Ämnesområde :

565 kr Porto/frakt tillkommer

Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext. Det har de senaste åren varit ett ökat fokus på den nordiska välfärdsmodellen och det allmännas ansvar för att tillhandahålla olika typer av allmännyttiga tjänster till medborgarna, antingen i egen regi eller på olika sätt genom överlåtande till privata aktörer. I vissa fall tillhandahålls tjänsterna till subventionerade priser och i andra fall till marknadsmässiga. I vissa fall sker överlämnandet till privata aktörer i enlighet med vad som följer av speciallagstiftning och i andra fall i enlighet med reglerna om offentlig upphandling.

Den här boken är tänkt att utgöra ett aktuellt bidrag vad gäller att beskriva den senaste utvecklingen inom området. Vidare analyseras den terminologi som följer av den EU-rättsliga regleringen – bl.a. tjänster av allmänt intresse och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse m.fl. begrepp – samt EU-rättens inflytande på de nordiska ländernas möjligheter att själva organisera sin egen verksamhet.

Medverkande författare: Tarjei Bekkedal, Johan Hedelin, Daniel Hult, Catherine Jacqueson, Kent Kristensen, Tom Madell, Helle Bødker Madsen, Ulla Neergaard, Karsten Naundrup Olesen, Susanne S:t Clair Renard, Erik Sandin, Kristian Siikavirta, Michael Steinicke, Andrea Sundstrand, Caroline Wehlander, Janicke Wiggen.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk