Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat

Claes Martinson

0277ny
Upplaga : 1
År : 2018
ISBN : 9789177370277
Sidor : 604
Ämnesområde :

820 kr Porto/frakt tillkommer

– Har du forskat? Kring bankjuridiska teman? Vilka forskningsresultat har du kommit fram till?

Begreppet forskningsresultat används endast i liten utsträckning i förmögenhetsrätten. I teorin kan detta förklaras med att begreppet är problematiskt för hela rättsvetenskapen. Rättsvetenskapsforskare gör av olika anledningar inga forskningsresultat. Så vad skulle hända om någon försökte?

I denna bok redovisas ett forskningsprojekt som genomförts med en särskild forskningsinriktning. Insatserna har inriktats på att nå ”forskningsresultat”. Forskningsinriktningen har haft flera intressanta effekter. Den har påverkat kunskapsintresse, forskningsfrågor, metodval och genomförande. Därmed har den också påverkat vilka slag av resultat som nåtts. Effekterna är så beaktansvärda att det finns anledning att inkludera resultatinriktad forskning i den förmögenhetsrättsliga repertoaren av  forskningsinriktningar. Därtill finns det anledning att med denna bok räkna in ett antal bidrag till den  förmögenhetsrättsliga forskningen. Närmare bestämt handlar forskningsresultaten om återvinning, separationsrätt, redovisningsskyldighet,  bristtäckningsansvar, uppsägning av kontokredit, obehörigt användande av kontokort, och lite till.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk