För barns bästa

Vänbok till Anna Singer

Red. Margareta Brattström & Maarit Jänterä-Jareborg

0154
Upplaga : 1
År : 2017
ISBN : 9789177370154
Sidor : 360

602 kr Porto/frakt tillkommer

Barns situation och rättigheter engagerar. Ändå överraskades många, inte minst bland landets jurister, när statsminister Stefan Löfven i sin första regeringsförklaring i oktober 2014 gjorde klart att konventionen om barnets rättigheter, antagen inom FN år 1989, skulle inkorporeras med svensk lagstiftning. Syftet var att förstärka barns rättsställning i Sverige. Efter förslag av en statlig utredning (2016) har regeringen meddelat att barnkonventionen bör gälla som en direkt tillämplig lag från och med 2020.

Denna bok är en illustration av barnrättens stora komplexitet, mångfald och aktualitet i dagens Sverige. Barns rättsställning kan dyka upp i nästan vilket som helst sammanhang. Förutom att studera barns rättigheter i specifika kontexter problematiserar flera av bidragen vad mantra såsom “barnets bästa” egentligen innebär och om barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning alls kan göra någon skillnad. Nya utmaningar för forskning identifieras samtidigt som den svenska lagstiftningstekniken kritiseras.

Medverkande författare: Håkan Andersson, Margareta Brattström, Anders Eriksson, Therése Fridström Montoya, Jameson Garland, Hans Viggo Godsk Pedersen, Anna Hollander, Torbjörn Ingvarsson, Maarit Jänterä-Jareborg, Annette Kronborg, Mats Kumlien, Annika Rejmer, Mosa Sayed, Jane Stoll, Staffan Vängby.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk