Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Gustafssonmålet i perspektiv

Red. Anders Agell

2155
Upplaga : 1
År : 1999
ISBN : 9187582155
Sidor : 182
Ämnesområde :

139 kr Porto/frakt tillkommer

Torgny Gustafsson hade en sommarrestaurang på Gotland. Sedan han vägrat att ansluta sig till kollektivavtalet för branschen utsattes hans rörelse för blockadåtgärder från olika fackförbund. Konflikten hamnade till slut i den europeiska domstolen i Strasbourg med den svenska staten som Gustafssons motpart. Huvudfrågan var om stridsåtgärderna mot Gustafsson kränkt hans s.k. negativa föreningsrätt enligt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Gustafssons talan ogillades genom domstolens dom år 1996. Genom en andra dom i juli 1998 avvisade domstolen Gustafssons begäran om resning i målet.

Professor Kent Källström skriver om Gustafssonmålet och om framväxten i internationella konventioner av ett skydd för positiv och negativ föreningsrätt. Med domen som utgångspunkt genomför professor Tore Sigeman en probleminventering rörande skyddet mot organisationstvång i arbetslivet. Jur.dr. Johan Schelin ger en översikt av reglerna om föreningsfrihet och fackliga stridsåtgärder i Danmark, Finland och Norge. Professor Peter Hanau presenterar rättsläget i Tyskland. I den avslutande uppsatsen behandlar professor Anders Agell Gustafssonmålet och blockadåtgärder mot småföretag ur ett rättspolitiskt perspektiv och diskuterar även pågående lagstiftning.

Som bilagor har medtagits domarna i Gustafssonmålet, avfattade på engelska, jämte skiljaktiga meningar i domstolen.

Boken har som bakgrund ett seminarium som Rättsfonden anordnade år 1996.

Medverkande författare: Anders Agell (red.), Peter Hanau, Kent Källström, Johan Schelin samt Tore Sigeman.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk