Företagens inkomstskatt

Robert Påhlsson

9063
Upplaga : 5
År : 2014
ISBN : 9789176789063
Sidor : 162

264 kr Porto/frakt tillkommer

Utgångspunkten för denna lärobok är företagets eget perspektiv. Tyngdpunkten ligger på de kapitel som behandlar skattepliktiga inkomster och avdragsgilla utgifter, samt skattefrågor vid bokslutet. I de avslutande kapitlen tar författaren också upp de viktigaste frågorna som rör fåmansföretag och företagsöverlåtelser. Slutligen behandlas mer kortfattat koncernbeskattning, omstruktureringar samt vissa förfaranderegler.

Boken är särskilt anpassad för högskolestudier i beskattningsrätt, men passar för alla som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om företagens inkomstbeskattning.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk