Författning i utveckling

Tjugo studier kring Sveriges författning

Fredrik Sterzel

7366
Upplaga : 2
År : 2009
ISBN : 9789176787366
Sidor : 420
Ämnesområde : ,

347 kr Porto/frakt tillkommer

Författaren har här samlat tjugo uppsatser i konstitutionell rätt, alla tidigare publicerade men nu kompletterade och/eller omarbetade:

 • Författning i utveckling
 • Regeringsformen och rättsstaten
 • Författningens föränderlighet – från 1809 till 1974
 • Grundlagsändring och grundlagstolkning
 • Legalitetsprincipen
 • Proportionalitetsprincipen
 • Statschefens ställning
 • Statsrådens ansvar och kontrollen av regeringen
 • Parlamentarismen
 • Lagstiftningsmakten och förordningsmakten
 • Ramlagar – nytt och gammalt
 • Rättighetslagar och skyldighetslagar
 • Myndighetsregler
 • Finansmakten – centrum och periferi
 • Skatt och egendomsskydd
 • Rikets styrelse och förvaltning
 • Perspektiv på kontrollmakten
 • Konstitutionsutskottets granskning – juridik och politik
 • Från statsrevision till riksrevision
 • Kontinuitet och förnyelse – JO

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk