Konkurrensrättens grunder

Carl Martin Gölstam

8356
Upplaga : 1
År : 2013
ISBN : 9789176788356
Sidor : 196
Ämnesområde :

308 kr Porto/frakt tillkommer

Denna bok ger en grundläggande beskrivning av i Sverige gällande konkurrensrätt, d.v.s. EU-rätt och svenska regler inom området. Boken behandlar innebörden av konkurrensrättens två grundläggande förbud, förbudet mot konkurrensbegränsande avtal inklusive möjligheterna till undantag och förbudet mot missbruk av dominerande ställning. Andra områden som behandlas är koncentrationskontroll, relationen till den offentliga sektorn etc.

Rättstillämpningen är i hög grad beroende av den praxis som utvecklats och som därför ingående redovisas. Den institutionella uppbyggnaden kring konkurrensrätten, sanktioner m.m. behandlas också. Ekonomiska teorier om konkurrens, som har betydelse för utformningen av konkurrensrätten, ges visst utrymme liksom jämförelser med amerikansk rätt.

Bokens upplägg är problemorienterat med hänsyn till olika praktiska konkurrensrättsliga frågeställningar – hur den relevanta marknaden bestäms, hur olika avtal får utformas, när det kan föreligga missbruk av dominerande ställning, bedömning av företagskoncentrationer etc.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk