Om fakultativa regler

En studie av svensk och unionsrättslig reglering av skönsmässigt beslutsfattande i processrättsliga frågor

Anna Wallerman

9346
Upplaga : 1
År : 2015
ISBN : 9789176789346
Sidor : 316
Ämnesområde :

437 kr Porto/frakt tillkommer

Under ledordet ökad flexibilitet har reformer av rättegångsbalken bland annat inneburit en kraftig ökning av antalet fakultativa regler. Samtidigt har unionsrättens krav på effektivt genomslag i allt högre grad blivit en faktor att räkna med i utformningen och tillämpningen av nationell processrätt. EU-domstolen har i sin praxis fäst vikt inte endast vid den processuella regleringens innebörd, utan även vid dess fakultativa eller obligatoriska form. Detta innebär att den unionsrättsliga utvecklingen påverkar och potentiellt även motverkar de intentioner som ligger bakom de svenska rättegångsbalksreformerna. I boken undersöks såväl den svenska som den europeiska utvecklingen med fokus på spänningarna som uppstår mellan dem. Utifrån denna undersökning riktar författaren vissa rekommendationer till såväl lagstiftaren som rättstillämpningen.

Akademisk avhandling.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk