På väg mot rättsstater i Östeuropa

En antologi av Anders Fogelklou m.fl.

Red. Fredrik Sterzel

2139
Upplaga : 1
År : 1997
ISBN : 9187582139
Sidor : 338
Ämnesområde :

205 kr Porto/frakt tillkommer

De kommunistiska regimernas sönderfall i Central- och Östeuropa är efterkrigstidens viktigaste händelse. De politiska och ekonomiska perspektiven har i allmänhet stått i centrum för uppmärksamheten. Men omvandlingsprocessen har också en rättslig dimension. Rättsfonden vill med denna bok bidra till kunskapen om de postkommunistiska staternas utveckling mot rättsstater. Huvudansvaret har professorn i östeuropeisk rätt Anders Fogelklou. Medförfattare är forskare och lärare vid de juridiska fakulteterna med vetenskaplig eller personlig anknytning till ämnet.

Anders Fogelklou ger en inledande överblick samt behandlar utvecklingen i Ryssland. Professorerna Michael Bogdan och Aleksander Peczenik skriver om Slovakien respektive Polen, docenterna Maja Kirilova Eriksson och Josef Zila om Bulgarien respektive Tjeckien och doktoranderna Christina Johnsson och Caroline Taube om Ungern respektive de baltiska staterna.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk