Rättsstaten

9582

Idé och verklighet

Stiftelsen Rättsstatens Vänner

Upplaga : 1
År : 2015
ISBN : 9789176789582
Sidor : 96

165 kr Porto/frakt tillkommer

Stiftelsen Rättsstatens Vänner skapades år 2008 av professor Anders Agell för att spegla rättsstaten och de påfrestningar den utsätts för som en del av det moderna samhället. Med hjälp av framstående jurister och andra experter sker denna granskning genom att seminarier arrangeras två gånger om året.

Denna skrift innehåller material som kommit fram i samband med stiftelsens verksamhet. Mest omfångsrik är den del där genomförda seminarier sammanfattas och kommenteras av någon av deltagarna.

Skriften beskriver stiftelsens hittillsvarande verksamhet, och kompletteras med den mera fylliga information som finns på dess hemsida, www.rattsstatensvanner.se.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk