Skoljuridik och myndighetsutövning

Några rättsvetenskapliga uppsatser om skolan

Red. Lotta Lerwall & Sverker Scheutz

0390
Upplaga : 1
År : 2018
ISBN : 9789177370390
Sidor : 258

420 kr Porto/frakt tillkommer

Institutet för utbildningsrätt (IfU) har till syfte att på bredast möjliga sätt inspirera till och stödja forskning och utbildning inom det utbildningsrättsliga området i Sverige. Inom ramen för institutet har bland annat ett antal forskningsantologier publicerats, som innehåller rättsvetenskapliga uppsatser om utbildningsfrågor. Innehållet i boken är ett urval av dessa vetenskapliga uppsatser.

Boken riktar sig främst till rektorer som deltar i den obligatoriska statliga rektorsutbildningen där den första delkursen ”Skoljuridik och myndighetsutövning” (10 hp) ingår. Valet av uppsatser har gjorts utifrån innehållet i denna kurs och syftar till att fördjupa förståelsen för de rättsliga problem som finns inom olika områden i skolans värld.

Medverkande författare: Lars Bejstam, Hans Eklund, Victoria Enkvist, Anna Gustafsson, Lotta Lerwall, Olle Lundin, Gustaf Wall.

Se också: Skoljuridik och myndighetsutövning – Rättsfall och beslut

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk