Straffbar oaktsamhet

Andreas Anderberg

9278
Upplaga : 1
År : 2015
ISBN : 9789176789278
Sidor : 250
Ämnesområde :

437 kr Porto/frakt tillkommer

Oaktsamhet som skuldform (personlig culpa) är, i jämförelse med den andra skuldformen uppsåt men även oaktsamhet som rättsstridighetsrekvisit (gärningsculpa), mindre uppmärksammad i den moderna svenska
straffrättslitteraturen. Uppsåt utgör grunden för straffansvar och oaktsamhetsansvar är att betrakta som ett undantag. Att kriminalisering bara bör användas som en sista utväg gäller alltså alldeles särskilt kriminalisering redan vid oaktsamhet. I den här avhandlingen undersöks hur sådan kriminalisering motiverats av lagstiftaren, tillämpats av domstolarna och tolkats av straffrättsvetarna.

Akademisk avhandling.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk