Svensk Lag 2022

Red. Per Henrik Lindblom & Kenneth Nordback

Liten lagbok
Upplaga : 25
År : 2022
ISBN : 9789177371458
Sidor : 2475
Ämnesområde :

1091 kr Porto/frakt tillkommer

Svensk Lag, ”den gröna lagboken”, har skräddarsytts för juristprogrammet. Den är i första hand avsedd att vara behändig och praktisk med en enkel systematik. Kapitlen, som är indelade utifrån rättsområde, inleds i förekommande fall med balk eller annan särskilt tung lag, varefter övrig lagstiftning följer i kronologisk ordning. Promulgationslagar och förordningar är dock placerade i anslutning till sin huvudlag. Lagboken är försedd med en tydlig innehållsförteckning och ett sakregister som underlättar sökning. Layouten är luftig för god läsbarhet. Stoppdatum är – för oss – den sista december. Det innebär att det inte finns några bihang eller tillägg; all lagtext är införd på sin ”rätta” plats. Lagboken uppdateras årligen.

Bland årets nyheter finns lagen om skydd för personer som rapporterar missförhållanden (dvs. visselblåsare), lagen om statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 samt de nya lagarna om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (FRA).

Varför ska du välja den gröna lagboken?

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk