Sveriges Kommunaljuridiska Förening 100 år

Red. Niklas Witt

9391
Upplaga : 1
År : 2015
ISBN : 9789176789391
Sidor : 226

354 kr Porto/frakt tillkommer

Sveriges Kommunaljuridiska Förening, SKJF, fyller 100 år. SKJF bildades 1915 genom en sammanslagning av två föreningar, föreningen Sveriges Stadsombudsmän och Kommunsekreterare samt föreningen Sveriges Kommunala förvaltningsjurister. Denna festskrift innehåller ett antal artiklar i skilda ämnen som man som  kommun-, landstings- eller regionjurist kommer i kontakt med, vissa ofta och vissa mer sällan. De vanligaste rättsområdena för en jurist verksam i kommun, landsting eller region är upphandling, kommunalrätt, förvaltningsrätt – oftast socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen om vård av unga, hälso- och sjukvårdslagen, skollagen, miljöbalken, plan- och bygglagen, förvaltningslagen och offentlighets- och sekretesslagen samt civilrätt – fastighetsfrågor, skadestånd, avtalsfrågor och entreprenadjuridik, m.m.

Medverkande författare: Lena Tebring, Lena Dalman, Daniel Stattin, Ulf Palm, Anna Ulfsdotter Forssell, Andrea Sundstrand, Gunnar Andersson, Göran Forss, Kristian Pedersen, Jörgen Hettne, Tobias Indén, Germund Persson, Bertil Bengtsson, Ulla Björkman, Natalie Glotz Stade, Eva von Schéele.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk