Vem äger forskningen?

Stig Strömholm

5017
Upplaga : 1
År : 2002
ISBN : 9176785017
Sidor : 105
Ämnesområde :

196 kr Porto/frakt tillkommer

I det framväxande kunskapssamhället är vetenskaplig forskning en verksamhet som sysselsätter alltfler människor och engagerar allt större materiella resurser. Forskningen är också i allt högre grad ett lagarbete, där många medverkar till resultaten. De nödvändiga ekonomiska resurserna kommer ofta från flera olika källor: universitet och högskolor, forskningsråd, stiftelser och företag.

Samtidigt har intresset för det ekonomiska utbytet av forskningens resultat i olika former blivit starkare. Sådant utbyte kan säkras genom olika rättigheter, framför allt upphovsrätt och patenträtt. Men vem eller vilka tillkommer dessa rättigheter. I denna bok ges en översikt över de många delvis komplicerade rättsliga problem som uppkommer när man skall besvara frågan vem som ”äger forskningen”. Framställningen är populärt hållen och främst avsedd för läsare som är förtrogna med forskning men saknar juridiska kunskaper. Den bör emellertid också kunna vara till nytta för jurister och ekonomer som i sitt arbete stöter på den vetenskapliga forskningens rättsliga problem.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk