Om oss

Iustus är ett förlag med inriktning på juridisk litteratur inom tre områden: kurslitteratur, vetenskap samt litteratur för praktiserande jurister. 

Förlaget har ett komplett erbjudande av kursböcker för juristutbildningar på universitet och högskolor samt andra utbildningar med inslag av juridik. Vi ger även ut akademiska avhandlingar, rättsvetenskaplig litteratur och ett antal skriftserier. Författarna är experter inom skilda juridiska områden och omfattar lärare på juridiska institutioner, men också praktiker.

Iustus ägs till 75 % av Studentlitteratur AB samt till 25 % av Juridiska föreningen i Uppsala.

 

Historik

Iustus ursprungliga ägare och grundare var Juridiska föreningen i Uppsala. Föreningen bildades 1844 som en sammanslutning av juris studerande. En av föreningens verksamheter var att erbjuda studenter litteratur och kompendier. I och med det inleddes förlagsverksamheten. Det innebär att Iustus är ett av Sveriges äldsta förlag med utgivning från mitten av 1800-talet.

Utgivningen kan antas ha varit blygsam men var trots allt en lönsam sysselsättning. Så här antecknades det i ett protokoll från början av 1900-talet:

“… utgivandet av kompendier varit för föreningen ekonomiskt ganska lönande och kunnat skapa den aktningsvärda förmögenhet föreningen nu besitter.”

De första läromedlen var oftast professorsföreläsningar som gavs ut i kompendieform. Med tiden utvecklades emellertid utgivningen till läromedel som var anpassade för juristutbildningen.

Efterhand professionaliserades verksamheten. Utbudet, som tidigare gällt endast studenter vid Uppsala universitet, vidgades till att omfatta universitet och högskolor i hela landet. Utbudet vidgades också till att omfatta dels andra utbildningar med juridiska inslag dels den stora gruppen praktiserande jurister.

Samarbetspartners