Juridiska inst. skriftserie Handelshögskolan vid Göteborgs univ.