Vinge 2010/2011

Affärsjuridiska uppsatser 2010/2011

N. Elofsson, O. Ljungholm, J. Nilsson & A. Sandlund
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2011
  • ISBN: 9789176787977
Antal:
-
1
+
399 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Advokatfirman Vinge KBs Stipendiefond har till följande tilldelat stipendium för utmärkta examensarbeten inom det affärsjuridiska området år 2011:

• Skiljemäns uppdragsöverskridande och handläggningsfel. En analys med utgångspunkt i klandrade skiljedomar under perioden 1999–2009/Niklas Elofsson
• Det utökade skyddet för väl ansedda varumärken inom unionen – Anseendeskyddets innebörd samt berättigande faktorer för dess tillämpning/Oskar Ljungholm
• Integrationsklausulen – Rättsverkan och funktion i svensk och angloamerikansk rätt/Jenny Nilsson
• Centre of main interests. Något om platsen för ett koncernbolags huvudsakliga intressen vid gränsöverskridande insolvens inom EU/Anna Sandlund

Advokatfirman Vinge

De lege

IFF - Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

IfU – Institutet för utbildningsrätt

Juridiska inst. skriftserie Handelshögskolan vid Göteborgs univ.

Praktisk process

SIFIR - Svenska Institutet för Internationell Rätt

SJFU - Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet

Stiftelsen Rättsfonden

Svensk straffrätt