Vinge 2012

Affärsjuridiska uppsatser 2012

E. Hellström, K. Johansson, T. Lindgren & E. Lindwall
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2012
  • ISBN: 9789176788318
Antal:
-
1
+
398 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Advokatfirman Vinge KBs Stipendiefond har till följande tilldelat stipendium för utmärkta examensarbeten inom det affärsjuridiska området år 2012:

  • Borgenärsskyddet vid överlåtelse av lösöre enligt Draft Common Frame of Reference. Slutet för den pragmatiska svenska regleringen?/Erik Hellström
  • Skadeståndslagens forumregel. Om behöriga och obehöriga fora vid skadeståndstalan mot staten med anledning av normgivningsbeslut. En studie av förhållandet mellan forumregeln i 3 kap. 10 § skadeståndslagen, Francovich-kriterierna och principen om res judicata/Kajsa Johansson
  • Ny nationell regel om skadeståndsanspråk grundade på Europakonventionen – särskilt om preskription/Tove Lindgren
  • Sekretessavtals verkningar och effekter i skilje-förfarande/Emma Lindwall

Advokatfirman Vinge

De lege

IFF - Institutet för Fastighetsrättslig Forskning

IfU – Institutet för utbildningsrätt

Juridiska inst. skriftserie Handelshögskolan vid Göteborgs univ.

Praktisk process

SIFIR - Svenska Institutet för Internationell Rätt

SJFU - Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala

Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet

Stiftelsen Rättsfonden

Svensk straffrätt