Affärsjuridiska uppsatser 2017

J. Lundberg, G. Nyström Gustavsson, R. Elming & J. Karlsson

0116
Upplaga : 1
År : 2017
ISBN : 9789177370116
Sidor : 338
Ämnesområde :

466 kr Porto/frakt tillkommer

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2017 har tilldelats:

  • Skatterättsligt företrädaransvar under likvidation. En analys av likvidatorers ansvar enligt 59 kap. 13 § SFL/Johanna Lundberg
  • Domsrätt vid gränsöverskridande upphovsrättsintrång på internet/Gabriella Nyström Gustavsson
  • Efterfinansiering. En analys av förvärvslåneförbudets gränser/Rebecka Elming
  • Rättsföljder vid olovliga värdeöverföringar – särskilt om möjligheten till skadestånd/Johanna Karlsson