Affärsjuridiska uppsatser 2018

Alexander Hardenberger, Ellinor Mörner, Julia Ryman & Bruno Velander

0260
Upplaga : 1
År : 2018
ISBN : 9789177370260
Sidor : 356
Ämnesområde :

497 kr Porto/frakt tillkommer

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendet 2018 har tilldelats:

  • Försträckning eller gåva? En kritisk granskning av NJA 2014 s. 364 och dess tillämpning i underrätterna/Alexander Hardenberger
  • Konsumtionsprincipens förhållande till anspråk i licenstagarens konkurs/Ellinor Mörner
  • CSR- och hållbarhetsfrågor i aktiebolagsrättsliga sammanhang. En komparativ studie av verksamhetens syfte i svensk och engelsk bolagsrätt/Julia Ryman
  • Lojalitetsreciprocitet – En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott/Bruno Velander