Affärsjuridiska uppsatser 2019

Louise Andersson, Franziska Brüggemann, Nils Ivars & Stina Jansson

0857
Upplaga : 1
År : 2019
ISBN : 9789177370857
Sidor : 410
Ämnesområde :

595 kr Porto/frakt tillkommer

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendet 2019 har tilldelats:

  • Avtal under markanvisningsprocessen – laga hinder och möjligheter för kommuner att reglera upplåtelseform av bostäder/Louise Andersson
  • Abonnentens skadeståndsansvar vid olaglig fildelning från dennes internetanslutning. Särskilt med hänsyn till Bastei Lübbe-målet samt Infosoc och IPRED/Franziska Brüggemann
  • Jura novit curia. En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige/Nils Ivars
  • Rättighetshantering vid tredimensionell fastighetsbildning. En studie om hanteringen av rättigheter och samverkan mellan fastigheter vid tredimensionell fastighetsbildning/Stina Jansson