Affärsjuridiska uppsatser 2020

Johan Aronsson, Louise Wendleby, Ella Mustapha & ÅsaSara Hoas

1274
Upplaga : 1
År : 2020
ISBN : 9789177371274
Sidor : 378
Ämnesområde :

549 kr Porto/frakt tillkommer

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendet 2020 har tilldelats:

  • Förmögenhetsrättslig bundenhet vid fastighetsreglering. Några tankar om avtalsfrihet i en
    fastighetsbildningsrättslig kontext/Johan Aronsson
  • Är skiljenämnden behörig? En probleminriktad studie av skiljenämndens tolkning av skiljeklausuler
    i sammanhängande avtal/Louise Wendleby
  • Beskattning av den Digitala Ekonomin. EU-kommissionens förslag till en Digital Services Tax – Diskriminering enligt General Agreement on Trade in Services?/Ella Mustapha
  • Inlöseninstitutet i verkligheten. En undersökning av 2007–2018 års skiljedomar avseende inlösen av minoritetsaktier/ÅsaSara Hoas