Affärsjuridiska uppsatser 2021

Gustav Berggren, Mathilda Hoffman Öjdahl, Robin Fagerström, Kristin Busterud Öhman

1632
Upplaga : 1
År : 2022
ISBN : 9789177371632
Sidor : 320

Denna bok är slutsåld.

Advokatfirman Vinge premierar årligen goda examensarbeten vid de juridiska fakulteterna vid Uppsala, Lunds och Stockholms universitet samt vid Juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Vingestipendiet 2021 har tilldelats följande uppsatser:

  •  M&A – försäkringens plats i det försäkringsavtalsrättsliga systemet/ Gustav Berggren
  • Medellösa processubjekt i frontlinjen – En civilprocessuell studie av ersättningsgilla rättegångskostnader i ljuset av tredjepartsfinansiering/ Mathilda Hoffman Öjdahl
  • Närståendetransaktioner på aktiemarknaden. Om ändamålsenligheten av definitionen av väsentliga transaktioner/ Robin Fagerström
  • Ägarförbehåll, förfogandemedgivande och principen om fri rörlighet. En undersökande studie av den svenska metodens koherens med unionsrättsliga principer/ Kristin Busterud Öhman

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk