Skydd av ägarpositioner i familjeägda små och medelstora aktiebolag

En studie i familje- och associationsrätt

Lars-Göran Sund

7113
Upplaga : 1
År : 2008
ISBN : 9789176787113
Sidor : 278

376 kr Porto/frakt tillkommer

En ensam ägare av ett litet eller medelstort aktiebolag har få skäl att skydda sitt ägande mot oönskade aktieförvärv. Två eller flera kompanjoner har, å andra sidan, många skäl att, genom avyttringsbegränsningar i bolagsordningen och i aktieägaravtal, sträva efter skydd för sina ägarpositioner. En kompanjon kan, exempelvis, vilja sälja sina aktier, gå igenom en skilsmässa eller avlida. Alla fallen leder till att övriga kompanjoner riskerar att få in en eller flera nya ägare, som de inte vill veta av.

Boken handlar om hur familjeföretagare kan skydda sig mot oönskade aktieförvärv, särskilt i samband med bodelning och arv. Rättsläget vid olika metoder för skydd av ägande beskrivs och analyseras. Vissa brister i rättssystemet poängteras och förslag ges, om hur systemet kan förbättras, i syfte att ge familjeföretagare bättre möjligheter att uppnå stabila ägarpositioner.

Beställ lärarex

Du som undervisar i juridik är välkommen att beställa friexemplar av böcker som finns på kurslistan eller böcker som kan bli aktuella som kurslitteratur. Hör gärna av dig med eventuella synpunkter efter utvärdering!

Obligatorisk