Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösning

Bengt Lindell
  • Upplaga: 1
  • Utgivningsår: 2000
  • ISBN: 9176784355
Antal:
-
1
+
376 :-
(Exkl. moms och porto/frakt)

I denna bok behandlas alternativ tvistlösning. Först beskrivs olika former av ADR som inte förekommer i Sverige utan främst i USA, men även i England och Australien, t.ex. ”Summary Jury Trial”, ”Mini Trial” och ”Rent a Judge”. Därefter behandlas mer utförligt förhandling som ett förstudium till medling, där förhandling ingår som en integrerad del. Slutligen ägnas uppmärksamhet åt skiljeförfarande genom att varje paragraf kortfattat kommenteras. Boken består sålunda av tre delar där tonvikten är lagd på medling och skiljeförfarande. Delarna kan läsas separat och hålls ihop genom att de samtliga rör alternativ tvistlösning.

Ur innehållet kan i övrigt nämnas:
• olika förhandlingsstrategier
• val av förhandlingstaktik
• filosofin bakom medling
• medlarens roll
• medlingens olika faser
• Handelskammarens medlingsregler
• Göteborgsklausulerna om medling

Framställningen är en introduktion till alternativ tvistlösning. Den vänder sig främst till advokater, domare och andra praktiserande jurister som vill veta mer om hur konflikter kan lösas på andra sätt än genom stämning och rättegång, men kan vara till nytta också för andra som arbetar med alternativ konfliktlösning, t.ex. poliser, åklagare och socialarbetare som kommer i kontakt med medling vid ungdomsbrott.

Kommande utgivning

>> Visa alla

Nyheter

>> Visa alla

Supplement & rättelser

>> Visa alla

Våra böcker

>> Visa alla