Brotten mot allmänheten och staten

Brotten mot allmänheten och staten

M. Ulväng, N. Jareborg, S. Friberg & P. Asp
  • Upplaga: 2
  • Utgivningsår: 2014
  • ISBN: 9789176789087
Antal:
-
1
+
505 :-
(Porto/frakt tillkommer)

Brotten mot allmänheten och staten är i första hand avsedd att fungera som lärobok i den akademiska straffrättsundervisningen, men den är också väl ägnad att användas som grundläggande handbok i det praktiska rättslivet. I boken ges en innehållsrik men ändå koncis framställning av brotten mot allmänheten (BrB kap. 13-15), de viktigare brotten mot staten (som återfinns i BrB kap. 16, 17, 19 och 20), terroristlagstiftningen och de särskilda regler som gäller för straffrättsligt ansvar enligt tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen.

Boken utgör den fjärde delen i den bokserie, som givits namnet Svensk straffrätt, och den är avsedd att användas tillsammans med läroboken Kriminalrättens grunder (del I). I Kriminalrättens grunder behandlas straffrättens allmänna läror och de frågor som alltid måste besvaras vid bedömande av huruvida brott har förövats.

Smakprov >>

Kommande utgivning

Nyheter

Supplement & rättelser

Våra böcker